Despre Dorcas

Dorcas Aid Internaţional este o organizaţie creştină de ajutorare şi dezvoltare dedicată să îndeplinească porunca dată de Domnul Isus Hristos ucenicilor Lui, aceea de a se îngriji de cei săraci şi apăsaţi (Matei 25:31-46), indiferent de rasă, religie, sex sau convingeri politice, încurajând autosprijinirea prin dezvoltare, asigurând sprijin social şi asistenţă în situaţii de urgenţă. DAI lucrează în parteneriat cu biserici locale şi organizaţii creştine conştientizându-i şi împuternicindu-i să împărtăşească dragostea lui Hristos prin fapte practice.